¬ŅComo formulo as competencias da mi√Īa materia?

P√≥dense utilizar varios formatos para expresar unha competencia. Por exemplo poder√≠amos utilizar como comod√≠n a expresi√≥n “o alumnado debe ser capaz de...” ou “capacidade para...” seguido dun infinitivo ou modo sustantivado que pode expresar alg√ļn dos distintos √°mbitos de desenvolvemento da competencia:
Adquisici√≥n de co√Īecementos (saber – saber te√≥rico)
Adquisición de procedementos (saber facer Рsaber práctico)
Adquisición de actitudes e valores (saber ser e estar Рsaber social)
√ď tratarse dunha expresi√≥n comod√≠n, poder√≠amos prescindir dela para non repetila de maneira igual en todas as competencias e as√≠ facer a s√ļa formulaci√≥n a partir do infinitivo.

Exemplos de competencias:
Saber

Saber facer


Saber ser e estar
 
Co√Īecer os fundamentos te√≥ricos e did√°cticos dos medios de comunicaci√≥n na sociedade da informaci√≥n.
Crear, seleccionar e avaliar materiais multimedia sobre a base das s√ļas posibilidades de integraci√≥n did√°ctica e educativa.
Valorar o papel das Tecnoloxías da Información e da Comunicación como un elemento favorecedor da integración e a inclusión en resposta ás desigualdades sociais.

 

Voltar √° listaxe de FAQ's