Os niveis de concreción da docencia nas materias

Segundo o modelo definido pola UDC son dous os niveis de concreci√≥n no dese√Īo e desenvolvemento da docencia dunha materia: a Gu√≠a Docente da Materia e a Gu√≠a de Aprendizaxe. Dado que nos situamos no plano da materia, corresponde ao profesorado a concreci√≥n destes dous niveis.

 

A guía docente da materia

A gu√≠a docente da materia sup√≥n un primeiro nivel de concreci√≥n da planificaci√≥n e recolle tanto os datos descritivos da materia como os aspectos xerais da programaci√≥n: competencias, contidos, desenvolvemento ECTS, metodolox√≠as, atenci√≥n personalizada, avaliaci√≥n, etc. O profesorado des√©√Īaa dende o sistema informatizado das gu√≠as docentes (GADU) que √© unha ferramenta espec√≠fica integrada no campus virtual da universidade.
 
O contido que aqu√≠ se describe m√≥strase desde a web institucional, sendo o seu acceso de dominio p√ļblico. Isto responde a un dos obxectivos definidos polo Proceso de Bolonia para a integraci√≥n das universidades no Espazo Europeo de Educaci√≥n Superior: que o alumnado co√Īeza o contido xeral dos programas docentes antes de que se inicien os procesos de matr√≠cula. A gu√≠a asume, neste sentido, unha formulaci√≥n proactiva, pois permite ao alumnado anticiparse √° situaci√≥n coa que logo se atopar√° na materia. Tr√°tase, polo tanto, de favorecer que o alumnado te√Īa elementos de referencia que lle permitan valorar a idoneidade de se se atopa en situaci√≥n de poder responder √°s esixencias que se suscitan en relaci√≥n a cada materia de acordo √°s s√ļas propias competencias.
 
O conxunto de gu√≠as docentes das materias dun plan de estudos conformar√°n a gu√≠a docente da titulaci√≥n e son accesibles desde a secci√≥n de docencia e estudo da web institucional como desde os espazos web dos propios centros de estudo. Constit√ļen, como sinalamos, un referente para o profesorado que comparte docencia na titulaci√≥n, un soporte de orientaci√≥n a nivel acad√©mico para o alumnado que xa se atopa cursando estudos e un observatorio para o alumnado preuniversitario que queira interesarse por co√Īecer os estudos da nosa universidade.
 
A guía docente da materia ten un carácter estático, unha vez aprobada e publicada na web para o curso académico que se desenvolva non se poderá modificar. Neste sentido cumpre a función de compromiso e contrato que a institución asume co alumnado que participa nos seus programas formativos.
 
A UDC asume a Gu√≠a de Harmonizaci√≥n da Docencia Universitaria (GADU) como o sistema a trav√©s do que se elaborar√°n e far√°n p√ļblicas as gu√≠as docentes das materias. A s√ļa implantaci√≥n oficial dende o curso 2007/2008 substit√ļe ao actual proceso de entrega de programas nos departamentos e secretar√≠as dos centros. A informaci√≥n publicada ten car√°cter oficial a t√≥dolos efectos.
 
 
 
A gu√≠a de aprendizaxe sup√≥n un segundo nivel de concreci√≥n da planificaci√≥n da docencia sobre os apartados definidos na planificaci√≥n xeral. Bas√©ase no desenvolvemento dos contidos a trav√©s das actividades de aprendizaxe de acordo aos contidos, metodolox√≠as e planificaci√≥n que se definiron na gu√≠a docente da materia, polo que debe darse unha coherencia entre os dous niveis de planificaci√≥n. O dese√Īo da gu√≠a de aprendizaxe real√≠zase desde a plataforma de teleformaci√≥n da universidade, integrada no campus virtual coa aplicaci√≥n de gu√≠as docentes (GADU). Polo tanto, este √© un espazo restrinxido ao que s√≥ te√Īen acceso o alumnado matriculado na materia e o profesorado implicado no s√ļa docencia. Como espazo de traballo conc√≠bese como un contorno din√°mico no que se produce a interacci√≥n entre o alumnado e destes co profesorado. 
Desde o espazo da gu√≠a de aprendizaxe o alumnado pode co√Īecer en relaci√≥n a cada unidade de programa: os contidos, actividades, recursos did√°cticos, o sistema de avaliaci√≥n espec√≠fica sobre cada actividade, recibir unha atenci√≥n personalizada, as√≠ como co√Īecer o seu progreso; todo iso enmarcado nun plan de traballo distribu√≠do no tempo de forma secuenciada tanto no que afecta ao traballo presencial como ao traballo persoal que se realice en escenarios que non requiren a presenza do profesor e aqueles que se desenvolver√°n a trav√©s da plataforma de teleformaci√≥n do campus virtual no que se integra a gu√≠a de aprendizaxe que orienta o seguimento de todo o proceso.