A Guía Docente do Centro

A Guía Docente de Centro recollerá toda a información de interese para o alumnado e o profesorado sobre o seu funcionamento, organización, estrutura, actividades, infraestrutura, calendario, titulacións e as guías docentes das materias de cada unha das titulacións, así como toda aquela información que o centro considere de interese para o mellor desenvolvemento dos servizos que dirixe ás persoas vinculadas coa actividade do centro.
As tarefas para elaborar os apartados que corresponden á Guía Docente de Centro están coordinadas pola Dirección do Centro a través do profesorado que esta asigne. Desenvólvense a través do espazo para o que se contemplan este perfil de traballo no sistema informatizado da Guía de Harmonización da Docencia Universitaria (GADU). Concretamente, estas tarefas están orientadas a:
1.      Elaboraci√≥n e actualizaci√≥n da gu√≠a docente do centro, onde se informa dos aspectos institucionais do centro: funcionamento, organizaci√≥n, estrutura, actividades, infraestrutura, calendario, titulaci√≥ns e as gu√≠as docentes das materias (elaboradas polo profesorado da materia) de cada unha das titulaci√≥ns, etc.
2.      Xesti√≥n da listaxe de titulaci√≥ns do centro.
3.      Publicaci√≥n da oferta acad√©mica do centro.
 
Para o desenvolvemento deste perfil, ademais do profesor responsable de centro, será de gran importancia vincular ao persoal de administración e servizos do centro á ferramenta de planificación docente. Isto dará un valor engadido importante ao proceso. Poden axudar a configurar unha visión práctica e técnica basicamente ao proceso de visibilidade da oferta formativa.
Neste sentido, consideramos de interese que os usuarios deste perfil se vinculen ao proceso formativo non s√≥ como destinatarios da formaci√≥n pr√°ctica que se realizar√° a trav√©s dun obradoiro espec√≠fico, se non como formador, en canto que pode servir de apoio a outros compa√Īeiros que desenvolven esas mesmas funci√≥ns. Deste modo, a comunicaci√≥n con este perfil √© esencial para definir as pautas da formaci√≥n e canalizar o asesoramento dunha forma efectiva.