O perfil académico-profesional da titulación

 

O dese√Īo do perfil de competencias da titulaci√≥n

O perfil de competencias da titulaci√≥n √© o referente para elaborar √°s gu√≠as docentes das s√ļas materias.
 
De acordo co proceso de adaptaci√≥n e a progresiva construci√≥n do espazo europeo de educaci√≥n superior, a direcci√≥n do centro √© a responsable de coordinar a elaboraci√≥n do perfil acad√©mico-profesional en consonancia co proxecto das s√ļas titulaci√≥ns actuais. Como apoio a esta labor, o decano/a ou o director/a da escola poder√° asignar as labores de coordinaci√≥n nalgunha das figuras do Profesorado Responsable de Calidade e Converxencia (PRCC), no Profesorado Responsable de Titulaci√≥n (PRT) ou noutro profesor/a do centro. A proposta inicial do perfil da titulaci√≥n elab√≥raa a comisi√≥n creada polo centro e apr√≥base finalmente en Xunta de Centro ou de Escola segundo o tipo de centro.
 
 
 
O modelo para a elaboración do perfil académico profesional sobre a base das actuais titulacións contempla:
1.      O bloque que recolle os compo√Īentes previos en torno aos que se configura a identidade profesional e que serven para situar os referentes contextuais que gu√≠an a concreci√≥n das competencias da titulaci√≥n. Estes compo√Īentes son:
a.      Os √°mbitos de traballo, que recollen os sectores ou espazos de traballo no que os titulados desenvolven a s√ļa labor profesional.
b.      As figuras profesionais, a trav√©s das que se da resposta ao tipo de especializaci√≥n que se require nos distintos sectores de traballo.
c.      As funci√≥ns e tarefas, para determinar que √© o que debe saber facer cada unha destas figuras segundo os √°mbitos nos que traballa.
d.      Os niveis de formaci√≥n, co obxecto de perfilar que tipo de co√Īecementos debe ter cada figura segundo os √°mbitos de traballo
2.      O bloque a trav√©s do que se definen as competencias da titulaci√≥n. Neste apartado rec√≥llense res tipos de competencias:
a.      Tipo A: Competencias espec√≠ficas. Integran as competencias propias do “saber” e do “saber facer”, que conforman o campo disciplinar propio da titulaci√≥n. Son competencias relacionadas directamente coa ocupaci√≥n/profesi√≥n. No contexto do proceso de adaptaci√≥n da UDC ao EEES presentado aos centros a trav√©s do Profesorado Responsable de Calidade e Converxencia (PRCC), estas competencias debe definilas a comisi√≥n proposta pola direcci√≥n do centro para este cometido.
b.      Tipo B: Competencias xen√©ricas ou transversais. Ref√≠rense a competencias transferibles a multitude de situaci√≥ns e tarefas. Integran as competencias propias do “saber ser e estar” que non son exclusivas dun √ļnico √°mbito disciplinar, sen√≥n que son com√ļns a todos eles. Por exemplo, todo titulado ha de ter capacidade para traballar en equipo, adaptarse a novas situaci√≥ns, traballar de forma aut√≥noma, comportarse con √©tica e responsabilidade social como cidad√°n e como profesional… Estas competencias deben traballarse de forma integrada coas competencias espec√≠ficas. A UDC prop√≥n unha serie de competencias xen√©ricas, pero cada titulaci√≥n pode engadir outras. Estas competencias def√≠neas a titulaci√≥n.
c.      Tipo C: Competencias nucleares. Son com√ļns a todas as titulaci√≥ns da UDC. Polo tanto, estas competencias def√≠neas a universidade. Ent√©ndense como competencias esenciais com√ļns ligadas √° instituci√≥n. Son aquelas competencias que se pretende que te√Īa todo titulado da Universidade da Coru√Īa. P√≥dense abordar de forma integrada no curr√≠culo das materias e de forma espec√≠fica a trav√©s de acci√≥ns formativas desenvolvidas dende servizos da UDC como o Centro de Linguas, o CUFIE, a Aula de Formaci√≥n Inform√°tica, etc. A UDC prop√≥n a seguinte relaci√≥n de competencias nucleares:
1.      Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade aut√≥noma.
2.      Dominar a expresi√≥n e a comprensi√≥n de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
3.      Utilizar as ferramentas b√°sicas das tecnolox√≠as da informaci√≥n e as comunicaci√≥ns (TIC) necesarias para o exercicio da s√ļa profesi√≥n e para a aprendizaxe ao longo da s√ļa vida.
4.      Desenvolverse para o exercicio dunha cidadan√≠a aberta, culta, cr√≠tica, comprometida, democr√°tica e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar soluci√≥ns baseadas no co√Īecemento e orientadas ao ben com√ļn.
5.      Entender a importancia da cultura emprendedora e co√Īecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
6.      Valorar criticamente o co√Īecemento, a tecnolox√≠a e a informaci√≥n dispo√Īible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
7.      Asumir como profesional e cidad√°n a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
8.      Valorar a importancia que ten a investigaci√≥n, a innovaci√≥n e o desenvolvemento tecnol√≥xico no avance socioecon√≥mico e cultural da sociedade.
 
 
 
De acordo co modelo exposto no apartado anterior, o tratamento do perfil de competencias dunha titulación farase en función das seguintes situacións:
a.      En tanto non se implanten os t√≠tulos de grao, para as materias das titulaci√≥ns de primeiro e segundo ciclo, as gu√≠as docentes elaboraranse tomando como referencia o perfil de competencias que cada centro elaborou en consonancia co proxecto do plan da titulaci√≥n vixente na actualidade no marco do proceso de adaptaci√≥n proposto dende a Vicerreitor√≠a de Calidade e Harmonizaci√≥n Europea.
b.      Unha vez que se implanten os t√≠tulos de grao, as gu√≠as docentes das s√ļas materias desenvolveranse tomando como referencia o perfil de competencias recollidos no proxecto da titulaci√≥n.
c.      No caso dos Programas Oficiais de Posgrao (POP), as gu√≠as docentes das s√ļas materias desenvolveranse tomando como referencia o perfil de competencias recollidos no proxecto da titulaci√≥n.
d.     Para os Estudos Propios de Posgrao (EPP) organizados en clave EEES, segundo se recolle no Regulamento de Estudos Propios de Posgrao, as gu√≠as docentes das s√ļas materias desenvolveranse tomando como referencia o perfil de competencias que figura no proxecto da titulaci√≥n aprobado polo Consello de Goberno da Universidade da Coru√Īa.