Responsables de titulación

 
 
Funcións
 
O Profesorado Responsable de Titulación, para o que se contemplan este perfil de traballo no sistema informatizado da Guía de Harmonización da Docencia Universitaria (GADU), é o responsable de coordinar e supervisar a elaboración da Guía Docente da Titulación.
 
A Gu√≠a Docente da Titulaci√≥n contempla o perfil de competencias da titulaci√≥n, o plan de estudos coa relaci√≥n de materias coas s√ļas correspondentes gu√≠as docentes, o calendario, os itinerarios, os horarios as√≠ coma toda aquela informaci√≥n de interese relacionada coa titulaci√≥n.
 
A persoa responsable da titulación é por omisión o decano/a da facultade ou, noseu caso, o director/a da escola. Cada centro poderá propor o nomeamento dun responsable por cada titulación oficial existente:
 
  • Para os t√≠tulos de primeiro e segundo ciclo, as√≠ como para os t√≠tulos de grao, a Universidade poder√° nomear, a proposta da Xunta de Centro, un Profesor/a Responsable de Titulaci√≥n (PRT) con labores de coordinaci√≥n vertical do plano de estudos e de elaboraci√≥n da gu√≠a da titulaci√≥n.  
  • Para os Programas Oficiais de Posgrao actuar√° como Profesor Responsable de Titulaci√≥n (PRT) o que figura como coordinador/a de cada m√°ster oficial. O coordinador ser√° quen de solicitar que Soporte √° Docencia dea acceso individualizado a todos aqueles docentes que non son da Universidade da Coru√Īa.
 
A persoa responsable da titulación terá como funcións:
  • Velar pola calidade e fiabilidade da informaci√≥n da oferta acad√©mica da titulaci√≥n.
  • Colaborar na elaboraci√≥n da gu√≠a docente do centro.
  • Extraer informes para asegurar a coherencia da oferta acad√©mica da titulaci√≥n.
  • Coordinarse co profesorado Coordinador Departamental de Gu√≠as (CDG) para asegurar a elaboraci√≥n das gu√≠as docentes das materias da titulaci√≥n.
 
Procedemento para o seu nomeamento e activación no sistema de guías docentes.
 
  1. Aprobación en Xunta de Centro da proposta para o nomeamento.
  2. Comunicación da Dirección do centro da proposta de nomeamento á Vicerreitoría de Calidade e Novas Tecnoloxías.
  3. Nomenamento por parte do Reitor.
  4. Comunicación a Soporte á Docencia do nomeamento para xerar a alta da persoa nomeada co perfil de Responsable de Titulación no sistema de guías docentes.