ĀæComo podo exportar/descargar unha copia da guĆ­a docente dunha materia en formato texto?

PĆ³dese xerar un arquivo de texto da guĆ­a docente pulsando a icona  que aparece na parte superior central. Esta funcionalidade permite gardar unha copia da guĆ­a docente en formato texto e/ou imprimila.
Ɖ recomendable xerar unha copia da guĆ­a docente unha vez rematada e confirmada para a sĆŗa publicaciĆ³n.