Metodoloxías


Proba oral

  • Proba na que se busca responder, de forma oral, a preguntas cortas ou de certa amplitude, valorando a capacidade de razoamento (argumentar, relacionar, etc.), creatividade e esp√≠rito cr√≠tico. Permite medir as habilidades que non poden avaliarse con probas obxectivas como a capacidade de cr√≠tica, de s√≠ntese, de comparaci√≥n, de elaboraci√≥n e de orixinalidade do estudante; polo que implica un estudo amplo e profundo dos contidos, sen perder de vista o conxunto das ideas e as s√ļas relaci√≥ns.