Metodoloxías


Proba de ensaio

  • Proba na que se busca responder por escrito a preguntas de certa amplitude valorando que se proporcione a resposta esperada, combinada coa capacidade de razoamento (argumentar, relacionar, etc.), creatividade e esp√≠rito cr√≠tico. Util√≠zase para a avaliaci√≥n diagn√≥stica, formativa e sumativa. Permite medir as habilidades que non poden avaliarse con probas obxectivas como a capacidade de cr√≠tica, de s√≠ntese, de comparaci√≥n, de redacci√≥n e de orixinalidade do estudante; polo que implica un estudo amplo e profundo dos contidos, sen perder de vista o conxunto das ideas e as s√ļas relaci√≥ns.