Metodoloxías


Actividades iniciais

  •  Actividades que se levan a cabo antes de iniciar calquera proceso de ensino-aprendizaxe a fin de co√Īecer as competencias, intereses e/ou motivaci√≥ns que pos√ļe o alumnado para o logro dos obxectivos que se queren alcanzar, vinculados a un programa formativo. Con ela pret√©ndese obter informaci√≥n relevante que permita articular a docencia para favorecer aprendizaxes eficaces e significativos, que partan dos saberes previos do alumnado.