Aviso legal

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Dados de Carácter Persoal, informámolo/a que os seus datos se incorporarán a un arquivo automatizado. O uso destes datos terá carácter confidencial e utilizaranse para a xestión administrativa derivada do desenvolvemento das actuacións conforme o servizo que presta á Universidade da Coruña. No caso de non dar o seu consentimento, ou para exercer o seu dereito de acceso, rectificación ou cancelación, pode comunicalo enviando unha mensaxe a sd@udc.es